Ajankohtaista

 • ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

  AaBakery Ky 1 Rekisterinpitäjä Rekisterin rekisterinpitäjä on AaBakery (Y-tunnus: 2898747-6) AaBakery Ky Nelostie 376 41120 Puuppola Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Hannele Aapakari-Keinonen puh. 0400174110 asiakaspalvelu@aabakery.fi 2 Rekisterin nimi Rekisterin nimi on AaBakeryn asiakasrekisteri. 3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. 4 Käsittelyn oikeusperusteet Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet: • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a); • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b); • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f). Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä. 5 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät) Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä: • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite]; • henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;• henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. 6 Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. 7 Henkilötietojen säilytysaika Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 10 Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän […]
 • Joulutuotteet tilattavissa 19.12. asti

  Joulun ajan tuotteet tilattavissa. Tilaathan tuotteet 19.12. mennessä. Noutopäivät ovat 22.12. ja 23.12. Ole rohkeasti yhteydessä, jos jokin askarruttaa. Tilauksen voit tehdä kahvilalla, puhelimitse tai sähköpostilla asiakaspalvelu@aabakery.fi. Joulun tilaustuotelomake
 • Town Hall Café & Bakery Avajaiset 4.8.2018

  Vihdoin on tullut se aika, että voin ilolla kutsua teidät kaikki Kahvila-Leipomon avajaisiin Säynätsalon Kunnantalolle. Town Hall Café & Bakery on AaBakeryn luotsaama kahvila, jonka yhteydessä leipomoni toimii. Tervetuloa avajaisiin 4.8. kello 10-15. Sen jälkeen olemme avoinna päivittäin, ympäri vuoden (sunnuntait suljettu kesäkauden ulkouolella). Tämä on unelma, joka käy toteen. Toivotan kaikki tervetulleeksi tutustumaan, ihastumaan ja mikä parasta – olemaan osa tätä kaikkea!
 • Tarjoilut kesän juhliin!

  Kesä näkyy jo myös juhlatarjoiluissa. Kerro toiveesi, niin toteutetaan unelmasi. Tilaa tarjoilut juhliin tai vaikka työpaikan kahvipöytään asiakaspalvelu@aabakery.fi.
 • Jokainen äiti ansaitsee hemmottelua!

  Ensi vuonna AaBakeryn äitienpäiväkakut helposti saatavissa Kunnantalon Kahvilasta Säynätsalosta. Sitä ennnen, nautitaan tästä päivästä ja aurinkoisesta säästä.